Platanthera chlorantha

Platanthera chlorantha
Chamonix (F)
VIII.1987

Platanthera chlorantha

Platanthera chlorantha
Dolomiten (I)
VII.1985